Leskist Bomen over Bomen

Bomen: overal in Nederland zien we ze staan. Soms vormen ze samen een bos, op andere plekken staan ze langs een lange oprijlaan of eenzaam alleen. Maar wat alle bomen gemeen hebben is dat ze zuurstof maken en de hoeveelheid fijnstof verminderen. Zonder bomen zou ons leven dus een stuk minder prettig zijn!

Met deze leskist leren de leerlingen alles over de bomen in hun omgeving. De bomen veranderen per seizoen, waardoor niet alle activiteiten het hele jaar uit te voeren zijn. Maar wees gerust: om dit te ondervangen bevatten de lessen activiteiten voor verschillende seizoenen, zodat leskist alsnog het gehele jaar door te gebruiken is.

Leerdoelen

Na de lessen uit deze leskist:

 • kunnen leerlingen enkele boomsoorten uit hun eigen omgeving herkennen en benoemen (aan de hand van een zoekkaart)
 • kunnen leerlingen systematisch een boom beschrijven aan de hand van de verschillende kenmerken en onderdelen van die boom
 • kunnen leerlingen de functie van de onderdelen van bomen en bladeren beschrijven
 • kunnen leerlingen uitleggen waarom het belangrijk is om zuinig met hout om te gaan
 • kunnen leerlingen de verschillen tussen houtsoorten ontdekken en benoemen
 • kunnen leerlingen beschrijven hoe hout gebruikt wordt

Kerndoelen

De leskist sluit aan bij de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
 • Kerndoel 40: de leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
 • Kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen
 • Kerndoel 44: de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik
 • Kerndoel 50: de leerlingen leren omgaan met kaart en atlas

Opbouw van de lessen

De eerste les geeft basiskennis over bomen en alles wat met bomen te maken heeft. In les 2 wordt hier verder op in gegaan. In de laatste les wordt het geleerde van de voorgaande lessen en activiteiten toegepast om een paspoort van een boom te maken.

Deze leskist kan gebruikt worden voor een volledige projectweek, maar ook voor losse lessen. Er zijn meerdere activiteiten volledig uitgeschreven. De activiteiten zijn zo vormgegeven dat ze individueel of in een andere volgorde gegeven kunnen worden.

Het is aan te bevelen zo veel mogelijk opdrachten buiten uit te voeren, ook wanneer het opdrachten zijn waarbij de leerlingen iets moeten schrijven of  tekenen. Alle materialen die verzameld worden of dingen die gemaakt worden, kunnen op een ontdektafel in het klaslokaal of in de school worden geplaatst. Zo kunnen alle leerlingen van de school over de bomen leren en blijft het in het zicht van de leerlingen die de lessen volgen.

Inhoud van de leskist

In de leskist Bomen over Bomen vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken bij lessen over bomen, zoals:

 • boomhoogtemeters
 • schijven boomstam
 • zoekkaarten
 • verschillende houtsoorten
 • een bomenmemoryspel, -kwartetspel en -dominospel