Natuur en Milieu Educatie

Op het Natuurcentrum kun je de natuur ontdekken. Je vindt er insectenhotels, een vlindertuin en vier dierenkasten met wetenswaardigheden. Ook leer je over energiebesparing en ontdek je hoe belangrijk water is.

Lesmaterialen en excursies

Het Natuurcentrum biedt lesmaterialen en excursieprogramma’s over uiteenlopende natuur- en milieuthema’s aan voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. U krijgt hierbij alles kant en klaar aangeleverd, van handleiding tot de benodigde materialen, waardoor u meteen aan de slag kunt. Ook de lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs breiden wij steeds verder uit. Wij onderscheiden vier hoofdthema’s: 1. Natuur en groen, 2. Boerderij & verantwoorde voeding 3. Afval 4. Water, energie & klimaat

contact voor Reserveren lesmateriaal en excursies

1. Natuur en groen

Dit zijn lessen en excursies die binnen het onderwerp biologie vallen, “van rups tot vlinder” en “paddenstoelen in de klas”. We stimuleren kinderen naar buiten te gaan door middel van veldexcursies, zoals een waterkantsafari en het slootleven ontdekken. De excursies vinden onder andere plaats op de Avelingen en bij de Donken of op het Natuurcentrum zelf.

2. Boerderij en verantwoorde voeding

Kinderen leren waar voedsel vandaan komt en verkennen met hun zintuigen de producten. Wij bieden onder andere Smaakles, Zuivelles en Graanles. Ook geven we lessen in de moestuin op het Natuurcentrum.

3. Afval

Samen met reinigingsdienst Waardlanden heeft het Natuurcentrum de projecten Afvalvrije scholen en Waardevol afval ontwikkeld. Bij deze projecten zien kinderen in dat afval weer grondstof is. Kinderen gaan op de school aan de slag om zo min mogelijk afval over te houden. Een excursie naar reinigingsdienst Waardlanden behoort tot de mogelijkheden.

4. Water, energie en klimaat

Kinderen onderzoeken hoe je zuinig kan omgaan met energie met bijvoorbeeld de leskist Energieke scholen. Ook leren kinderen aandacht te hebben voor onze leefomgeving met de leerlijn “Water leeft”. Met deze leerlijn leren de kinderen steeds beter het waterleven te bestuderen, van kikkers zoeken in groep 1/2 tot waterleven bestuderen met de microscoop in groep 7/8.

Wilt u meer informatie over ons of onze diensten?
Neem dan contact met ons op!

Contact

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en evenementen!

Het eiland

Activiteiten

Info

Natuurcentrum Gorinchem

Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem
info@ncgorcum.nl
Tel. 0183 630 911

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag11.00 tot 17.00 uur
© Natuurcentrum Gorinchem
© Natuurcentrum Gorinchem