Natuur en Milieu Educatie

Op het Natuurcentrum kun je de natuur ontdekken.
Je vindt er insectenhotels, een vlindertuin en vier dierenkasten met wetenswaardigheden.
Ook leer je over energiebesparing en ontdek je hoe belangrijk water is.

Lesmaterialen en excursies

Het Natuurcentrum biedt lesmaterialen en excursieprogramma’s over uiteenlopende natuur- en milieuthema’s aan voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. Je krijgt hierbij alles kant en klaar aangeleverd (van handleiding tot de benodigde materialen), waardoor je meteen aan de slag kan. Ook de lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs breiden we steeds verder uit. Wij onderscheiden vier hoofdthema’s.  Deze worden hieronder verder besproken:
1. Natuur en groen
2. Boerderij en verantwoorde voeding
3. Afval
4. Water, energie en klimaat

In de NME-gids kun je per methode, thema of les ons aanbod bekijken! Via dit zoekscherm kun je zoeken op lesmethode.

Abonnement

Scholen in de gemeente Gorinchem kunnen voor €50.00 per schooljaar een abonnement afsluiten.
Je mag dan vijf leskisten gebruiken.

Je krijgt dan ook €3,- korting op de bezorgkosten!

1. Natuur en groen

Lessen, leskisten, lespakketten en excursies… het thema natuur en groen is veelzijdig! Zo zijn er de lespakketten ‘Vlinders in de klas’ en ‘Paddenstoelen in de klas’. Ga op ontdekkingstocht tijdens een excursie naar de Dalemse Donken of naar de Avelingen, waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om naar buiten te gaan. Natuur en cultuur? Ga dan op pad met de rugtasjes van de wandeling over de Vestingwal. Ontdek met de leerlingen het leven in onze sloten en wie daar weer van leven. Leer meer over kikkers, fossielen en nog veel meer onderwerpen met behulp van de leskisten.

2. Boerderij en verantwoorde voeding

Leerlingen leren waar voedsel vandaan komt en verkennen met hun zintuigen de producten. Wij bieden onder andere leskisten aan over Smaak, Zuivel en Graan.

3. Afval

Samen met reinigingsdienst Waardlanden heeft het Natuurcentrum de projecten Afvalvrije scholen en Waardevol afval ontwikkeld. Bij deze projecten leren de leerlingen dat afval uit grondstoffen bestaat en weer een grondstof kan worden. Door het project gaan de kinderen op de school aan de slag om zo min mogelijk afval over te houden. Een excursie naar Reinigingsdienst Waardlanden behoort tot de mogelijkheden.

4. Water, energie en klimaat

Leerlingen onderzoeken hoe je zuinig kan omgaan met energie met bijvoorbeeld de leskist “Energieke scholen”. Ook leren ze aandacht te hebben voor onze leefomgeving met de leerlijn “Water leeft”. Met deze leerlijn ontdekken ze steeds beter wat er in het water leeft. Van kikkers zoeken in groep 1/2 tot waterleven bestuderen met de microscoop in groep 7/8.

Wil je meer informatie over ons of onze diensten?
Neem dan contact met ons op!

Contact

Volg ons op Facebook of Instagram het laatste nieuws en evenementen!

Het eiland

Activiteiten

Info

Natuurcentrum Gorinchem

Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem
info@ncgorcum.nl
Tel. 0183 630 911

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag11.00 tot 17.00 uur
© Natuurcentrum Gorinchem
© Natuurcentrum Gorinchem