Rijke Schooldag

Gelijke leermogelijkheden bij Natuurcentrum Gorinchem

Voor veel kinderen is het heel normaal om zich na schooltijd op allerlei andere manieren te ontwikkelen. Voor andere kinderen is het veel lastiger om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Dat komt door de omstandigheden waarin ze opgroeien. In Gorinchem bieden we deze laatste groep na schooltijd activiteiten aan op allerlei gebieden: van sport tot cultuur, van natuur tot technologie, van samenwerken tot jongerenwerk.

Met drie basisscholen (JP Waale, Anne Frankschool en Daltonschool De Poorter), twee middelbare scholen (Omnia College en Vita College), de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties werken we samen aan een Rijke Schooldag. We maken als voorloper deel uit van het Programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Leerlingen van bovengenoemde scholen kunnen zich op school aanmelden voor de activiteiten.

Het Natuurcentrum heeft afgelopen half jaar Rijke Schooldag natuurlessen (dieren in de winter en dieren in de lente) gegeven aan leerlingen van de Poorter en kooklessen aan leerlingen van alle drie de basisscholen. Komend schooljaar worden de natuurlessen wekelijks gegeven in blokken van ca. 6 lessen.

Wilt u meer weten over wat het Natuurcentrum kan betekenen voor scholen in de regio? Neem contact met ons op via educatie@natuurcentrumgorinchem.nl.