Leskist Molletje

Mollen zijn kleine dieren die je zelden ziet, omdat ze vrijwel hun hele leven onder de grond blijven. Zelfs als een mannetjesmol een vrouwtjesmol zoekt om te paren, graaft hij gewoon net zo lang tot hij een vrouwtje tegenkomt. Mollen zijn een goed voorbeeld om te laten zien dat dieren heel anders leven dan mensen en ook op een heel andere manier de wereld waarnemen.

Leerdoelen

Na de lessen uit deze leskist:

  • kunnen leerlingen in grote lijnen beschrijven hoe mollen leven
  • kunnen leerlingen benoemen wat mollen eten
  • kunnen leerlingen de functie van molshopen en het gangenstelsel van mollen beschrijven

Kerndoelen

De leskist sluit aan bij de volgende kerndoelen:

  • Kerndoel 39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • Kerndoel 40: de leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • Kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Opbouw van de lessen

Deze leskist kan gebruikt worden voor een volledige projectweek, maar ook voor losse lessen. Er zijn meerdere activiteiten volledig uitgeschreven. De activiteiten zijn zo vormgegeven dat ze individueel of in een andere volgorde gegeven kunnen worden.

Inhoud van de leskist

In de leskist Molletje vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken bij lessen over mollen, zoals:

  • een mollenspeurtocht
  • een voorleesboek over mollen
  • een puzzeltje
  • etc.